První zkouška sboru Bojan v novém roce 2016 11. 1. 2016 v 19:30 ZUŠ Brandýs nL

Milí přátelé, poprvé v roce 2016 se sejdeme v pondělí 11. 1. 2016 v hudebce ZUŠ v Brandýse nL (ulice FX Procházky č. 25)  jako vždy v 19.30h. Vezměte si s sebou, pokud je máte, noty c. 250, 252, 254-6, 342. Krásný nový rok!

 

VÁNOČNÍ KONCERT 26. 12. 2015 v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Druhý svátek vánoční 26. 12. 2015 od 16:00h se pěvecký sbor Bojan zúčastnil spolu s chrámovým sborem Václav ze Staré Boleslavi a pěveckým sborem Boleslav z Mladé Boleslavi krásného vánočního koncertu ve staroboleslavském mariánském kostele.  Každý ze sborů nejprve zazpíval krátký vlastní program a pak pod taktovkou dirigenta Zdeňka Klaudy všechny sbory společně s orchestrem Far Musica z Brandýsa n.L. předvedli půvabnou vánoční mši pro sóla, sbor, smyčcový orchestr, varhany a harfu od Camille Saint-Saense (1835 – 1921) : ORATORIO DE NOEL (Vánoční oratorium) op. 12. Podrobný program a jména sólistů jsou uvedeny v přiloženém programu koncertu. 

BOJAN 26.12.2015_program1 BOJAN 26.12.2015_program2

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 22. 12. 2015 v kostele Obrácení Sv. Pavla v Brandýse nad Labem

V úterý 22. 12. 2015 od 18:00h si členové pěveckého sboru Bojan zazpívali společně s pražským  pěveckým sborem Canticorum Iubilo v naplněném kostele Obrácení Sv. Pavla krásný vánoční program.

Bojan nejprve za doprovodu varhan (Milan Janoušek) zazpíval sérii skladeb z Jistebnického kancionálu (konec 14. a začátek 15. století) v úpravě Miroslava Venhody: Dietky mladé i staré, Danielis prophetia, Collaudemus Christum regem (sólo Hana Bočánková), Aver Rosa in Jericho (sólo Vojtěch Vančura), Dies est laetitia, Žákovská koleda.

Potom oba sbory společně spolu s orchestrem Quattro corde pod vedením dirigenta Jiřího Růžičky provedly klasickou Vánoční mši – Hej mistře! Jana Jakuba Ryby. Solisté: soprán M. Bílá, alt T. Lieblová, tenor K. Růžička, bas V. Vančura, varhany V. Vála.