O nás

NAŠE MĚSTO A JEHO BOJAN

Stanovami definovaný název a poslání je: Bojan, pěvecký sbor města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, je dobrovolné nezávislé sdružení občanů, majících zálibu ve sborovém zpěvu.

Pod heslem „Zpěvem k srdci a srdcem k vlasti“ začaly v roce 1862 vznikat v Českých zemích pěvecké sbory s češtinou jako jednacím jazykem. Umožnil to Říjnový diplom, vydaný v roce 1861 císařem Františkem Josefem I., který značně uvolnil poměry v Rakousko-uherské monarchii a umožnil rozvoj spolkové činnosti. Dnes se může Bojan pochlubit téměř nepřetržitou činností po dobu půldruhého století. Nesměl ani zkoušet ani vystupovat pouze v posledních letech druhé světové války. V čele tohoto pěveckého sboru se za tu dobu vyměnila celá řada sbormistrů. Během let se poněkud se měnila i repertoárová orientace sboru.

Z původního sboru mužského se přibližně po dvaceti letech stal sbor smíšený. Bojan spolupracoval s Bedřichem Smetanou na zdejším uvedení Prodané nevěsty ještě za skladatelova života, zpíval při vítání císařského páru Karla I. a jeho choti Zity, svými vystoupeními podporoval všeobecné nadšení při budování první republiky.

Jeho vystoupení v době protektorátu byly vždy skrytou vlasteneckou demonstrací. Zpíval i pod totalitním dohledem, s novými nadějemi v letech 1968 a 9, opatrně za normalizace, s radostným
uvolněním po listopadu 89, zpívá i dnes, v době překotného finančního podnikání v jednadvacátém století.

Skláníme se dnes s obdivem před všemi našimi předchůdci v činnosti tohoto kolektivu za to, co v jeho bohaté historii dokázali. Oceňujeme jejich osobní nasazení, v jistých dobách i
vlasteneckou obětavost a i to, že Bojan nikdy neztratil svou patriotickou tvář vůči svému městu a neopustil nikdy své národní poslání.

Zdeněk Zalabák a Vojtěch Vančura