Sbor Bojan zpíval na 7. Řepském sousedském zpívání 22. 4. 2023 v Kulturním Centru Průhon

Sousedského zpívání v KC Řepy se zúčastnila pěvecká uskupení stručně představená na plakátku níže. Bojan zazpíval a´cappella úpravy řady čekých národních písní, italský madrigal a americké spirituály. Na naše vystoupení se můžete podívat na nahrávce umístěné na youtube: