Jarní koncert pěveckého sboru BOJAN 14. 6. 2023 v brandýské synagoze

Sbor Bojan na svém tradičním jarním koncertě tentokrát zazpíval vybrané národní a lidové písně české i zahraniční v zajímavých úpravách pro sbor a závěrem několik spirituálů, vše pod taktovkou naší milé sbormistryně Markéty Tylšarové.

Bohatý program sboru ještě okošatil vynikající houslista a brandýský rodák pan Čeněk Pavlík za klavírního doprovodu neméně slavného virtuoza prof. Ivana Klánského.

Zvukový záznam koncertu a dvě krátká videa si můžete poslechnout 🙂

Zvukový záznam koncertu sboru Bojan 14. 6. 2023 v synagoze Brandýs nL

Ukázka ze spirituálu Joshua 🙂

Ukázka z písně Dyž sem šel z Toušeně 🙂

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU BOJAN 22. 12. 2021 v kapli zámku v Brandýse nad Labem

Letošní vánoční koncert sboru Bojan v nově opravené kapli brandýského zámku byl velmi pestrý a do velké míry autorský 🙂 V přiložené nahrávce si můžete poslechnout vystoupení sboru (viz link níže). Na koncertě sbor doplnily ještě sólové varhanní skladby zahrané Ondřejem Valentou, který dále sbor doprovázel na varhany a klavír.

Nejprve jsme zazpívali pod taktovkou naší sbormistryně Markéty Tylšarové a za doprovodu varhan krásnou poetickou Pastorelu in E současného skladatele Jaroslava Pelikána s textem otce sbormistryně, Pavla Tylšara. Sóla zpívaly Tereza Líblová (soprán) a Hana Bočánková (alt). Oba autoři byli na koncertu přítomni a ocenili naše provedení skladby potleskem a slovy uznání. Potom se taktovky chopil náš druhý sbormistr Pavel Pernica a dirigoval vybrané části hravé a osobité vlastní skladby – Veselá mše (Gloria a Sanctus – Hosanna); sopránové sólo zazpívala opět Tereza Líblová, recitoval Vojtěch Vančura, s klavírním doprovodem. Druhá půlka koncertu byla ryze vánoční, plná tradičních dobře známých koled ve výběru Karla Steckera – Koledy, s varhaním doporovodem. Závěrečnou koledu jsme si zazpívali spolu s publikem.

sbormistři:  Markéta  TYLŠAROVÁ   a   Pavel  PERNICA
varhany  a   klavír:  Ondřej  VALENTA

PROGRAM:
1. Jaroslav Pelikán – Pastorela in E (s textem Pavla Tylšara)
2. Pavel Pernica – Veselá mše (části Gloria a Sanctus – Hosanna)
3. Karel Stecker: KOLEDY (v úpravě Vojtěcha Vančury)
4. Narodil se Kristus Pán

nahrávka:

časy jednotlivých skladeb:

00:00 J. Pelikán – Pastorela in E
16:40 P. Pernica – Veselá mše – část Gloria
21:24 P. Pernica – Veselá mše – část Sanctus-Hosanna
24:30 K. Stecker – Koledy
37:45 Narodil se Kristus Pán

Koncert Vojtěcha Vančury – bývalého dlouholetého sbormistra sboru BOJAN

Koncert zpěváka a našeho bývalého sbormistra Vojtěcha Vančury a klavíristy Víta Gregora se konal 1. října 2021 v Synagoze v Brandýse nad Labem. Původně měl tento koncert zaznít již v loňském roce u příležitosti těžko uvěřitelného jubilea 80. narozenin tohoto stále skvělého barytonisty a všestranného muzikanta.

Krásný klasický program si vychutnalo do posledního místa naplněné hlediště a oba umělce odměnilo bouřlivým potleskem.

F. Schubert: výběr z cyklů Spanilá mlynářka a Zimní cesta, Koncertní kus es-moll,

Ukázka Schubert

A. Dvořák: Biblické písně 6 –10,

Ukázka Dvořák

B. Smetana: Črty – klavírní cyklus,

B. Martinů: závěr kantáty Otvírání studánek,

J. Ježek: Písně

Ukázka Ježek

BAKALÁŘSKÝ KONCERT PAVLA PERNICI

V neděli 23. 9. 2021 sbor Bojan zpíval v Českém muzeu hudby v Praze pod dirigentským vedením Pavla Pernici. Velmi pestrý program s námi Pavel také předem nastudoval. Zpívali jsme Vivaldiho, Krčkovy úpravy písní, africký spirituál …… a dokonce zazněla také část z Veselé mše pro pěvecký sbor jejímž autorem je sám Pavel Pernica !

Vedle nás vystoupil na koncertě také smyčcový kvartet a Pavel Pernica zahrál na varhany nejprve skladbu od G.F. Händla a potom na klavír svou vlastní improvizaci za doprovodu perkusí.

V příspěvku najdete ukázky z koncertu 🙂

Záznam z Adventního koncertu 20. 12. 2019

Koncert Bojanu se spřáteleným pražským sborem Canticorum Iubilo a orchestrem Quattro corde v brandýském kostele Obrácení Sv. Pavla se velmi vydařil. Rybova Česká mše vánoční je pro naše spolky oblíbenou tradiční vánoční klasikou. Úvodní staré české rorátní zpěvy v odvážné moderní úpravě skladatele Jiřího Tremla byly směsí nezvyklých dráždivě disharmonických pasáží se známými melodiemi a texty plnými očekávání i smíření. Posuďte sami v ukázce.

Záznam České mše vánoční a písní A.V. Michny z vánočního koncertu Bojanu spolu s dalšími sbory a orchestrem 26. 12. 2018 v Bazilice Sv Václava ve Staré Boleslavi

Bojan zpívá písně A.V. Michny
Česká mše vánoční

Absolventský koncert sbormistryně Markéty Tylšarové v Muzeu hudby v Praze

Na podzim loňského roku 2018 sbor Bojan vystoupil pod vedením mladé nadějné sbormistryně Markéty Tylšarové na jejím absolventském koncertu pořádaném v krásném prostředí Českého muzea hudby v Karmelitské ulici v Praze. S námi vystoupil také komorní sbor Zemědělské vysoké školy v Praze.

Poslechněte si záznam koncertu.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jana Jakuba Ryby v Chrámu Sv.Václava ve Staré Boleslavi 26. 12. 2018 od 16:00 h

Vážení a milí přátelé,

zveme vás na vánoční koncert našeho sboru BOJAN spolu s dalšími dvěma pěveckými sbory VÁCLAV (Stará Boleslav) a RADOST (Lysá nad Labem) za doprovodu komorního orchestru FAR MUSICA pod vedením dirigenta Tomáše Stančeka.

Bude se konat tradičně „na Štěpána“ – 26. 12. 2018 tentokrát v Chrámu Sv Václava ve Staré Boleslavi od 16:00 h.

Vedle českých a evropských vánočních písní si zazpíváme Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby spolu s výbornými sólisty. 

Bude to letos již naše třetí společná Rybova mše po koncertech v Praze a v Čelákovicích v minulém týdnu. Máme se společně na co těšit 🙂

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE !

Chrám sv. Václava ve Staré Boleslavi                 26. prosince 2018 v 16 hod.

       Komorní orchestr       Chrámový sbor      Pěvecký sbor

     FAR MUSICA     VÁCLAV         BOJAN

                                  sbm. M. Nohynková            sbm. V. Vančura

a členové sboru PRO RADOST z Lysé nad Labem, sbm. L. Jánek uvádějí

V Á N O Č N Í   K O N C E R T   2018

Jakub Jan Ryba:

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ,

vánoční písně české a evropské, A. V. Michna z Otradovic

dirigent: Tomáš STANČEK

VSTUPNÉ 100,- KČ, PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 10. 12. V INFOCENTRU

Koncerty tento víkend v kostele Sv. Jana Křtitele v Lysé n.L. (27. 10. od 17:00h) a v Kulturním domě Bezno (27. 10. 2018 od 18:00h)

Milí Bojanisté, přátelé zpívání,

zveme vás na společné víkendové koncerty k příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky, které se konají

v sobotu 27.10.2018 v kostele Sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem od 17:00 h

v neděli 28.10.2018 od 18:00 h v Kulturním domě Bezno.

Na obou koncertech vystoupí sbory BOJAN a VÁCLAV z Brandýsa n.L. – Staré Boleslavi a sbor PRO RADOST z Lysé nad Labem za doprovodu brandýského komorního orchestru FAR MUZIKA. Pod vedením dirigenta Tomáše Stančeka si společně zazpívají a zahrají GLORIA D-dur pro sóla a smíšený sbor s orchestrem od Antonia Vivaldiho.

Užijme si sváteční dny s krásnou hudbou 🙂