VÁNOČNÍ KONCERT SBORU BOJAN 22. 12. 2021 v kapli zámku v Brandýse nad Labem

Letošní vánoční koncert sboru Bojan v nově opravené kapli brandýského zámku byl velmi pestrý a do velké míry autorský 🙂 V přiložené nahrávce si můžete poslechnout vystoupení sboru (viz link níže). Na koncertě sbor doplnily ještě sólové varhanní skladby zahrané Ondřejem Valentou, který dále sbor doprovázel na varhany a klavír.

Nejprve jsme zazpívali pod taktovkou naší sbormistryně Markéty Tylšarové a za doprovodu varhan krásnou poetickou Pastorelu in E současného skladatele Jaroslava Pelikána s textem otce sbormistryně, Pavla Tylšara. Sóla zpívaly Tereza Líblová (soprán) a Hana Bočánková (alt). Oba autoři byli na koncertu přítomni a ocenili naše provedení skladby potleskem a slovy uznání. Potom se taktovky chopil náš druhý sbormistr Pavel Pernica a dirigoval vybrané části hravé a osobité vlastní skladby – Veselá mše (Gloria a Sanctus – Hosanna); sopránové sólo zazpívala opět Tereza Líblová, recitoval Vojtěch Vančura, s klavírním doprovodem. Druhá půlka koncertu byla ryze vánoční, plná tradičních dobře známých koled ve výběru Karla Steckera – Koledy, s varhaním doporovodem. Závěrečnou koledu jsme si zazpívali spolu s publikem.

sbormistři:  Markéta  TYLŠAROVÁ   a   Pavel  PERNICA
varhany  a   klavír:  Ondřej  VALENTA

PROGRAM:
1. Jaroslav Pelikán – Pastorela in E (s textem Pavla Tylšara)
2. Pavel Pernica – Veselá mše (části Gloria a Sanctus – Hosanna)
3. Karel Stecker: KOLEDY (v úpravě Vojtěcha Vančury)
4. Narodil se Kristus Pán

nahrávka:

časy jednotlivých skladeb:

00:00 J. Pelikán – Pastorela in E
16:40 P. Pernica – Veselá mše – část Gloria
21:24 P. Pernica – Veselá mše – část Sanctus-Hosanna
24:30 K. Stecker – Koledy
37:45 Narodil se Kristus Pán

Zveme vás na Vánoční koncert sboru BOJAN v kapli brandýského zámku 22. 12. 2021 od 19:00h. Krásný adventní čas !

Kaple zámku v Brandýse n. L.           středa 22. 12. 2021 v 19 hodin

VÁNOČNÍ   KONCERT   SBORU

B O J A N

sbormistři:  Markéta  TYLŠAROVÁ   a   Pavel  PERNICA

varhany  a   klavír:  Ondřej  VALENTA

PROGRAM:  J. Pelikán, P. Pernica, K. Stecker: KOLEDA aj.

Vstupné 100, Kč, studenti a mládež 50,- Kč; předprodej vstupenek v Infocentru od 13. 12.

Vstup na koncert je možný pouze v souladu s aktuálními protikovidovými předpisy.

Koncert Vojtěcha Vančury – bývalého dlouholetého sbormistra sboru BOJAN

Koncert zpěváka a našeho bývalého sbormistra Vojtěcha Vančury a klavíristy Víta Gregora se konal 1. října 2021 v Synagoze v Brandýse nad Labem. Původně měl tento koncert zaznít již v loňském roce u příležitosti těžko uvěřitelného jubilea 80. narozenin tohoto stále skvělého barytonisty a všestranného muzikanta.

Krásný klasický program si vychutnalo do posledního místa naplněné hlediště a oba umělce odměnilo bouřlivým potleskem.

F. Schubert: výběr z cyklů Spanilá mlynářka a Zimní cesta, Koncertní kus es-moll,

Ukázka Schubert

A. Dvořák: Biblické písně 6 –10,

Ukázka Dvořák

B. Smetana: Črty – klavírní cyklus,

B. Martinů: závěr kantáty Otvírání studánek,

J. Ježek: Písně

Ukázka Ježek