Zvýrazněno

Hledá se sbormistryně nebo sbormistr od školního roku 2024-25

Hledáme sbormistryni nebo sbormistra, který by nad námi přezval taktovku po Markétě Tylšarové od září 2024.

Jsme smíšený pěvecký sbor, který vznikl již v r.1862, tedy ještě za Rakousko-Uherska, nejprve jako sbor mužský a později smíšený. Fungujeme tedy více než 162 let a od letošního roku jsme i ve spolkovém rejstříku. Nyní je nás 24 členů různého věku s převládající střední generací, žen je 18, mužů pouze 6.

V repertoáru máme různorodé skladby počínaje skladateli vážné hudby – např. Mozartem, Smetanou, Dvořákem, J. J. Rybou, ze současných skladatelů např. Jaroslavem Pelikánem nebo Jiřím Temlem. Zpíváme samozřejmě i lidové písně v čtyřhlasé úpravě, skladby duchovní, písně Jaroslava Ježka, spirituály. Nebráníme se ani jiným hudebním žánrům – např. hudbě filmové či muzikálové. Co, bude záviset na novém sbormistru či sbormistryni.

Zkoušíme jedenkrát týdně v pondělí od 19.00- 21.00 hod v Základní umělecké škole v učebně s klavírem.

Brandýs n. L. – Stará Boleslav leží 13 km od Prahy, se kterou má velmi dobré autobusové spojení od rána do večera.

Kontakt na předsedkyni spolku:

Zdeňka Hajleková
mobil: 724 524 371
e-mail: zdena.hajlekova@gmail.com info@sborbojan.cz

Jarní koncert pěveckého sboru BOJAN 14. 6. 2023 v brandýské synagoze

Sbor Bojan na svém tradičním jarním koncertě tentokrát zazpíval vybrané národní a lidové písně české i zahraniční v zajímavých úpravách pro sbor a závěrem několik spirituálů, vše pod taktovkou naší milé sbormistryně Markéty Tylšarové.

Bohatý program sboru ještě okošatil vynikající houslista a brandýský rodák pan Čeněk Pavlík za klavírního doprovodu neméně slavného virtuoza prof. Ivana Klánského.

Zvukový záznam koncertu a dvě krátká videa si můžete poslechnout 🙂

Zvukový záznam koncertu sboru Bojan 14. 6. 2023 v synagoze Brandýs nL

Ukázka ze spirituálu Joshua 🙂

Ukázka z písně Dyž sem šel z Toušeně 🙂

Sbor Bojan zpíval na 7. Řepském sousedském zpívání 22. 4. 2023 v Kulturním Centru Průhon

Sousedského zpívání v KC Řepy se zúčastnila pěvecká uskupení stručně představená na plakátku níže. Bojan zazpíval a´cappella úpravy řady čekých národních písní, italský madrigal a americké spirituály. Na naše vystoupení se můžete podívat na nahrávce umístěné na youtube:

10. 1. 2023 – koncert Bojanu v Divadle U Hasičů – vystoupení při výročním setkání zástupců Hasičské vzájemné pojišťovny

Před naplněným sálem pod palbou divadelních reflektorů jsme si v Divadle U Hasičů zazpívali pestrý program:

Franz J. Kraft (1727-1795) – Benedicamus Domino
Orlando Di Lasso (1537-1594) – dva madrigaly:        Io ti voria contar la pena mia, O occhi manza mia

Josef Klazar (1929-2015) – tři části ze mše věnované sboru Bojan – Missa Di Patria: Sanctus, Benedictus a Agnus Dei

Jaroslav Ježek (1906-1942) – šest písní na slova Voskovce a Wericha:                      Vousatý svět, Život je jen náhoda, Svět naruby, Pochod stoprocentních mužů, Zhluboka dýchat, Co na světě mám rád

Sólisté: Tereza Líblová (soprán), Hana Bočánková (alt), Vojtěch Vančura (bas) 

Klavír: Alexandr Christianov
Trubka: David Košťálek

Sbormistři/dirigenti: Markéta Tylšarová a Vojtěch Vančura

27. 12. 2022 – Vánoční koncert sboru Bojan v kostele Obrácení Sv. Pavla v Brandýse nad Labem (ul. F. X. Procházky)

Sbor Bojan uvedl koncert třemi vánočními pastorelami brandýského rodáka Josefa Klazara a pak již nastoupil velký orchestr, muzikanti, zpěváci, sólisté a pod vedením Dr. Mariky Pečené jsme společně zazpívali a zahráli známou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Na závěr koncertu se celý kostel rozezněl koledou Narodil se Kristus Pán.

Všem přejeme do nového roku 2023 jen to nejlepší – pohodu, radost, zdraví, lásku a dostatek krásné muziky a společného zpívání 😊

Program koncertu:

  • Josef Klazar (1929-2015) – tři vánoční pastorely – Staroboleslavská pastorela, Spi Jezulátko, K Betlému
  • Jakub Jan Ryba (1765-1815) – Česká mše vánoční – Hej, mistře

Sbormistr: Markéta Tylšarová
Dirigentka: Marika Pečená

Záznam koncertu:

17. 12. 2022 – Vánoční koncert sboru Bojan v kostele Sv. Bartoloměje v Hostouni

V zasněženém a promrzlém pravém předvánočním čase jsme si zazpívali v malebném goticko-barokním kostele v Hostouni u Kladna. Noty nám v kostele osvětlovala jen malá bodová světélka, což dále zvýraznilo romantickou atmosféru (i když některým z nás to zároveň i trochu zkomplikovalo čtení notového záznamu 😊)

Program byl vánoční:

  • Karel Stecker (1861-1918) – Koledy – pásmo českých vánočních písní
  • Josef Klazar (1929-2015) – tři vánoční pastorely –  Staroboleslavská pastorela, Spi Jezulátko, K Betlému, dvě části mše Missa pro Patria – Benedictus a Agnus Dei
  • Jakub Jan Ryba (1765-1815) – Česká mše vánoční – Hej, mistře – 1. až 3. část

Varhany: Drahoslav Gric
Sbormistr: Markéta Tylšarová

Záznam koncertu:

22. 10. 2022 – Festival sborového zpěvu v Kostele Církve Českobratrské v Čelákovicích

Dne 22. 10. 2022 se sbor Bojan zúčastnil společného charitativního zpívání sborů v krásných prostorách nového českobratrského kostela v Čelákovicích.
Spolu s naším sborem Bojan vystoupila další 4 pěvecká seskupení:
JENTAK Nehvizdy
Řepský sousedský sbor
HUNAMAPO Nehvizdy
KLUS Čelákovice

V milé a inspirativní tvůrčí atmosféře každý sbor předvedl své krátké samostatné vystoupení a na závěr koncertu jsme si společně zazpívali píseň Já jsem s vámi.


Program sboru Bojan – který si můžete také poslechnout na přiloženém záznamu koncertu (záznam na youtube 17:23 min – 39:05 min) byl následující:

Franz J. Kraft (1727-1795) – Benedicamus Domino
Orlando Di Lasso (1537-1594) – dva madrigaly: Io ti voria contar la pena mia
O occhi manza mia
Josef Klazar (1929-2015) – dvě části ze mše věnované sboru Bojan –
Missa Di Patria: Benedictus a Agnus Dei
Jaroslav Ježek (1906-1942) – čtyři písně na slova Voskovce a Wericha:
Vousatý svět
Život je jen náhoda
Svět naruby
Pochod stoprocentních mužů

Sólisté: Tereza Líblová (soprán), Hana Bočánková (alt), Vojtěch Vančura (bas)
Sbormistři/dirigenti: Markéta Tylšarová a Vojtěch Vančura

Videozáznam společného koncertu najdete na youtube kanálu zde:


JARNÍ KONCERT SBORU BOJAN v brandýské zámecké kapli ke 160. výročí založení sboru – dne 2. června 2022

Na koncertu byly uvedeny dvě části Veselé mše od jednoho z našich sbormistrů a dirigentů Pavla Pernici, dále jeho úprava skladby Otče náš od nedávno zesnulého Vangelise, pak několik skladeb z období renezance – baroka a na závěr mše kterou věnoval před řádkou let známý brandýský rodák Josef Klazar přímo sboru Bojan – Missa pro patria 🙂 Pěvecká vystoupení doplnily varhanní skladby v podání Ondřeje Valenty, který nás také doprovázel na klavír a varhany.

sbormistři – Markéta Tylšarová a Pavel Pernica

solistky – Tereza Líblová a Hana Bočánková

Program koncertu Bojanu:

Frans J. Kraft (1725-1795) – Benedicamus domino

Orlando di Lasso (1532-1594) – Io ti voria contar; O occhi, manza mia

Pavel Pernica (1973) – dvě části Gloria a Sanctus z Veselé mše

Vangelis (1943-2022) – úprava Pavel Pernica – Otče náš

Josef Klazar (19259-2015) – Missa pro patria (věnována Bojanu 1997) – Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus

Nahrávka koncertu – pěvecká vystoupení jsou v pořadí uvedeném výše 🙂

Rybova Česká mše vánoční 8. 1. 2022 při večerní mši v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse n.L.

Tradiční vánoční mši Jana Jakuba Ryby si Bojan zazpíval až začátkem v nového roku 2022 na kůru brandýského kostela Obrácení sv. Pavla. Zpěváci s malým orchestrem vyplnili prakticky veškerý poněkud stísněný prostor kůru a autentické „pracovní“ nahrávky, které vznikly přímo zde, vám dají možnost vyzkoušet si pocit zpěváka uprostřed sboru během produkce 🙂

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU BOJAN 22. 12. 2021 v kapli zámku v Brandýse nad Labem

Letošní vánoční koncert sboru Bojan v nově opravené kapli brandýského zámku byl velmi pestrý a do velké míry autorský 🙂 V přiložené nahrávce si můžete poslechnout vystoupení sboru (viz link níže). Na koncertě sbor doplnily ještě sólové varhanní skladby zahrané Ondřejem Valentou, který dále sbor doprovázel na varhany a klavír.

Nejprve jsme zazpívali pod taktovkou naší sbormistryně Markéty Tylšarové a za doprovodu varhan krásnou poetickou Pastorelu in E současného skladatele Jaroslava Pelikána s textem otce sbormistryně, Pavla Tylšara. Sóla zpívaly Tereza Líblová (soprán) a Hana Bočánková (alt). Oba autoři byli na koncertu přítomni a ocenili naše provedení skladby potleskem a slovy uznání. Potom se taktovky chopil náš druhý sbormistr Pavel Pernica a dirigoval vybrané části hravé a osobité vlastní skladby – Veselá mše (Gloria a Sanctus – Hosanna); sopránové sólo zazpívala opět Tereza Líblová, recitoval Vojtěch Vančura, s klavírním doprovodem. Druhá půlka koncertu byla ryze vánoční, plná tradičních dobře známých koled ve výběru Karla Steckera – Koledy, s varhaním doporovodem. Závěrečnou koledu jsme si zazpívali spolu s publikem.

sbormistři:  Markéta  TYLŠAROVÁ   a   Pavel  PERNICA
varhany  a   klavír:  Ondřej  VALENTA

PROGRAM:
1. Jaroslav Pelikán – Pastorela in E (s textem Pavla Tylšara)
2. Pavel Pernica – Veselá mše (části Gloria a Sanctus – Hosanna)
3. Karel Stecker: KOLEDY (v úpravě Vojtěcha Vančury)
4. Narodil se Kristus Pán

nahrávka:

časy jednotlivých skladeb:

00:00 J. Pelikán – Pastorela in E
16:40 P. Pernica – Veselá mše – část Gloria
21:24 P. Pernica – Veselá mše – část Sanctus-Hosanna
24:30 K. Stecker – Koledy
37:45 Narodil se Kristus Pán