VÁNOČNÍ KONCERT SBORU BOJAN 22. 12. 2021 v kapli zámku v Brandýse nad Labem

Letošní vánoční koncert sboru Bojan v nově opravené kapli brandýského zámku byl velmi pestrý a do velké míry autorský 🙂 V přiložené nahrávce si můžete poslechnout vystoupení sboru (viz link níže). Na koncertě sbor doplnily ještě sólové varhanní skladby zahrané Ondřejem Valentou, který dále sbor doprovázel na varhany a klavír.

Nejprve jsme zazpívali pod taktovkou naší sbormistryně Markéty Tylšarové a za doprovodu varhan krásnou poetickou Pastorelu in E současného skladatele Jaroslava Pelikána s textem otce sbormistryně, Pavla Tylšara. Sóla zpívaly Tereza Líblová (soprán) a Hana Bočánková (alt). Oba autoři byli na koncertu přítomni a ocenili naše provedení skladby potleskem a slovy uznání. Potom se taktovky chopil náš druhý sbormistr Pavel Pernica a dirigoval vybrané části hravé a osobité vlastní skladby – Veselá mše (Gloria a Sanctus – Hosanna); sopránové sólo zazpívala opět Tereza Líblová, recitoval Vojtěch Vančura, s klavírním doprovodem. Druhá půlka koncertu byla ryze vánoční, plná tradičních dobře známých koled ve výběru Karla Steckera – Koledy, s varhaním doporovodem. Závěrečnou koledu jsme si zazpívali spolu s publikem.

sbormistři:  Markéta  TYLŠAROVÁ   a   Pavel  PERNICA
varhany  a   klavír:  Ondřej  VALENTA

PROGRAM:
1. Jaroslav Pelikán – Pastorela in E (s textem Pavla Tylšara)
2. Pavel Pernica – Veselá mše (části Gloria a Sanctus – Hosanna)
3. Karel Stecker: KOLEDY (v úpravě Vojtěcha Vančury)
4. Narodil se Kristus Pán

nahrávka:

časy jednotlivých skladeb:

00:00 J. Pelikán – Pastorela in E
16:40 P. Pernica – Veselá mše – část Gloria
21:24 P. Pernica – Veselá mše – část Sanctus-Hosanna
24:30 K. Stecker – Koledy
37:45 Narodil se Kristus Pán

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *