Jarní koncert pěveckého sboru BOJAN 14. 6. 2023 v brandýské synagoze

Sbor Bojan na svém tradičním jarním koncertě tentokrát zazpíval vybrané národní a lidové písně české i zahraniční v zajímavých úpravách pro sbor a závěrem několik spirituálů, vše pod taktovkou naší milé sbormistryně Markéty Tylšarové.

Bohatý program sboru ještě okošatil vynikající houslista a brandýský rodák pan Čeněk Pavlík za klavírního doprovodu neméně slavného virtuoza prof. Ivana Klánského.

Zvukový záznam koncertu a dvě krátká videa si můžete poslechnout 🙂

Zvukový záznam koncertu sboru Bojan 14. 6. 2023 v synagoze Brandýs nL

Ukázka ze spirituálu Joshua 🙂

Ukázka z písně Dyž sem šel z Toušeně 🙂