Záznam z Adventního koncertu 20. 12. 2019

Koncert Bojanu se spřáteleným pražským sborem Canticorum Iubilo a orchestrem Quattro corde v brandýském kostele Obrácení Sv. Pavla se velmi vydařil. Rybova Česká mše vánoční je pro naše spolky oblíbenou tradiční vánoční klasikou. Úvodní staré české rorátní zpěvy v odvážné moderní úpravě skladatele Jiřího Tremla byly směsí nezvyklých dráždivě disharmonických pasáží se známými melodiemi a texty plnými očekávání i smíření. Posuďte sami v ukázce.