Jarní koncert pěveckého sboru BOJAN 14. 6. 2023 v brandýské synagoze

Sbor Bojan na svém tradičním jarním koncertě tentokrát zazpíval vybrané národní a lidové písně české i zahraniční v zajímavých úpravách pro sbor a závěrem několik spirituálů, vše pod taktovkou naší milé sbormistryně Markéty Tylšarové.

Bohatý program sboru ještě okošatil vynikající houslista a brandýský rodák pan Čeněk Pavlík za klavírního doprovodu neméně slavného virtuoza prof. Ivana Klánského.

Zvukový záznam koncertu a dvě krátká videa si můžete poslechnout 🙂

Zvukový záznam koncertu sboru Bojan 14. 6. 2023 v synagoze Brandýs nL

Ukázka ze spirituálu Joshua 🙂

Ukázka z písně Dyž sem šel z Toušeně 🙂

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU BOJAN 22. 12. 2021 v kapli zámku v Brandýse nad Labem

Letošní vánoční koncert sboru Bojan v nově opravené kapli brandýského zámku byl velmi pestrý a do velké míry autorský 🙂 V přiložené nahrávce si můžete poslechnout vystoupení sboru (viz link níže). Na koncertě sbor doplnily ještě sólové varhanní skladby zahrané Ondřejem Valentou, který dále sbor doprovázel na varhany a klavír.

Nejprve jsme zazpívali pod taktovkou naší sbormistryně Markéty Tylšarové a za doprovodu varhan krásnou poetickou Pastorelu in E současného skladatele Jaroslava Pelikána s textem otce sbormistryně, Pavla Tylšara. Sóla zpívaly Tereza Líblová (soprán) a Hana Bočánková (alt). Oba autoři byli na koncertu přítomni a ocenili naše provedení skladby potleskem a slovy uznání. Potom se taktovky chopil náš druhý sbormistr Pavel Pernica a dirigoval vybrané části hravé a osobité vlastní skladby – Veselá mše (Gloria a Sanctus – Hosanna); sopránové sólo zazpívala opět Tereza Líblová, recitoval Vojtěch Vančura, s klavírním doprovodem. Druhá půlka koncertu byla ryze vánoční, plná tradičních dobře známých koled ve výběru Karla Steckera – Koledy, s varhaním doporovodem. Závěrečnou koledu jsme si zazpívali spolu s publikem.

sbormistři:  Markéta  TYLŠAROVÁ   a   Pavel  PERNICA
varhany  a   klavír:  Ondřej  VALENTA

PROGRAM:
1. Jaroslav Pelikán – Pastorela in E (s textem Pavla Tylšara)
2. Pavel Pernica – Veselá mše (části Gloria a Sanctus – Hosanna)
3. Karel Stecker: KOLEDY (v úpravě Vojtěcha Vančury)
4. Narodil se Kristus Pán

nahrávka:

časy jednotlivých skladeb:

00:00 J. Pelikán – Pastorela in E
16:40 P. Pernica – Veselá mše – část Gloria
21:24 P. Pernica – Veselá mše – část Sanctus-Hosanna
24:30 K. Stecker – Koledy
37:45 Narodil se Kristus Pán

BAKALÁŘSKÝ KONCERT PAVLA PERNICI

V neděli 23. 9. 2021 sbor Bojan zpíval v Českém muzeu hudby v Praze pod dirigentským vedením Pavla Pernici. Velmi pestrý program s námi Pavel také předem nastudoval. Zpívali jsme Vivaldiho, Krčkovy úpravy písní, africký spirituál …… a dokonce zazněla také část z Veselé mše pro pěvecký sbor jejímž autorem je sám Pavel Pernica !

Vedle nás vystoupil na koncertě také smyčcový kvartet a Pavel Pernica zahrál na varhany nejprve skladbu od G.F. Händla a potom na klavír svou vlastní improvizaci za doprovodu perkusí.

V příspěvku najdete ukázky z koncertu 🙂

Záznam z Adventního koncertu 20. 12. 2019

Koncert Bojanu se spřáteleným pražským sborem Canticorum Iubilo a orchestrem Quattro corde v brandýském kostele Obrácení Sv. Pavla se velmi vydařil. Rybova Česká mše vánoční je pro naše spolky oblíbenou tradiční vánoční klasikou. Úvodní staré české rorátní zpěvy v odvážné moderní úpravě skladatele Jiřího Tremla byly směsí nezvyklých dráždivě disharmonických pasáží se známými melodiemi a texty plnými očekávání i smíření. Posuďte sami v ukázce.

Záznam České mše vánoční a písní A.V. Michny z vánočního koncertu Bojanu spolu s dalšími sbory a orchestrem 26. 12. 2018 v Bazilice Sv Václava ve Staré Boleslavi

Bojan zpívá písně A.V. Michny
Česká mše vánoční

Vzpomínky na minulé vánoční koncerty – krátké záznamy z vánočních koncertů z let 2014, 2015 a 2016 :)

Vánoční koncert 2014 – v brandýské zámecké kapli – sbor Bojan, sbor Václav a komorní orchestr Far Musica – vánoční skladby české a francouzské a Vánoční mše Jan Jakuba Ryby

 

Vánoční koncert 2015 – v Kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi – sbor Bojan, sbor Václav a sbor Boleslav – výběr vánoční hudby

Vánoční koncert 2016 – v brandýské zámecké kapli – sbor Bojan, sbor Václav a komorní orchestr Far Musica – výběr vánoční hudby a Vánoční mše Jan Jakuba Ryby

 

KONCERT v rámci AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. – ukázky

KONCERT v rámci AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. – 29.4.2017 od 18:00h v kostele Na Nebevzetí Panny Marie se velmi vydařil – poslechněte si ukázky 🙂

 

Vánoční koncerty se vydařily – poslechněte si ukázky!

Všechny tři vánoční koncerty – oba zámecké před-štedrovečerní i staroboleslavský na Štěpána – se povedly.
bojan-2016-vanocni-koncert

Pokud máte chuť si na naše zpívání a hraní zavzpomínat, poslechněte si ukázky.

Stačí kliknout a zazní Pastorely od rodáka z našeho města pana Josefa Klazara a Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

Omlouváme se za sníženou kvalitu obrazu, způsobenou ztíženými světelnými podmínkami.